• 25 - 28 Nisan 2019

  Merit Crystal Cove Hotel - Girne, Kıbrıs

 • TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ
  EĞİTİM TOPLANTISI
  "ÇOCUK HEKİMİNİN BİR GÜNÜ"
  İNTERAKTİF-OLGULARLA

  25 - 28 Nisan 2019

  Merit Crystal Cove Hotel - Girne, Kıbrıs

 • TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ
  EĞİTİM TOPLANTISI
  "ÇOCUK HEKİMİNİN BİR GÜNÜ"
  İNTERAKTİF-OLGULARLA

  25 - 28 Nisan 2019

  Merit Crystal Cove Hotel - Girne, Kıbrıs

 • TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ
  EĞİTİM TOPLANTISI
  "ÇOCUK HEKİMİNİN BİR GÜNÜ"
  İNTERAKTİF-OLGULARLA

  25 - 28 Nisan 2019

  Merit Crystal Cove Hotel - Girne, Kıbrıs

DAVET


Değerli Meslektaşlarımız,


Bu yıl 25 - 28 Nisan 2019 tarihleri arasında Kıbrıs, Merit Crystal Cove Hotel - Girne’ de gerçekleştirmeyi planladığımız “Çocuk Hekiminin Bir Günü” adlı Eğitim Toplantımızın ikincisine sizleri davet etmekten mutluluk duymaktayız.


Çocuk hekimliği alanındaki gelişmelere her zaman önem veren derneğimizin konularında uzman değerli hocalarımızın katılımları ile çocuk hekiminin bir günde göreceği her türlü konuyu interaktif olgularla paylaşabileceği oturumlar olacaktır.


Çocuk sağlığı alanındaki eğitim toplantımızın verimli ve yararlı olacağına inanıyoruz. Bilimsel paylaşımın yanı sıra yavru vatan Kıbrıs‘ın tarihi ve doğal güzelligi ile vazgeçilmez bölgelerinin basında yer alan Girne’de buluşmak dileğiyle en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Prof. Dr. Enver Hasanoğlu
Türkiye Milli Pediatri Derneği
Genel Sekreteri


Prof. Dr. Koray BODUROĞLU
Türkiye Milli Pediatri Derneği
Başkanı

DÜZENLEME KURULU

 • Prof. Dr. Saadet ARSAN
 • Prof. Dr. Aysun BİDECİ
 • Prof.Dr. Koray BODUROĞLU
 • Prof. Dr. Alev HASANOĞLU
 • Prof. Dr. Enver HASANOĞLU
 • Prof. Dr. Elif ÖZMERT
 • Prof. Dr. Ayşe SELİMOĞLU
 • Prof. Dr. Hasan TEZER

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan

 • Prof. Dr. Koray BODUROĞLU

Başkan Yardımcısı

 • Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU

Genel Sekreter

 • Prof. Dr. Enver HASANOĞLU

Genel Sekreter Yardımcısı

 • Prof. Dr. Elif ÖZMERT

Sayman

 • Doç. Dr. İlyas OKUR

ÜYELER

 • Prof. Dr. Semra ATALAY
 • Prof. Dr. Aysun BİDECİ
 • Prof. Dr. Asuman ÇOBAN
 • Prof. Dr. Ayhan DAĞDEMİR
 • Prof. Dr. Caner KABASAKAL
 • Prof. Dr. Hakan POYRAZOĞLU
 • Prof. Dr. Ayşe SELİMOĞLU
 • Prof. Dr. Özlem TEKŞAM
 • Prof. Dr. Ayşegül ZENCİROĞLU

* İsimler soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

ANA KONULAR

PROGRAM

25 NİSAN 2019, PERŞEMBE

18.00 – 18.10 Açılış Konuşması
Enver Hasanoğlu
18.10 – 19.30 Oturum - I
Başkanlar: Alev Hasanoğlu, Elif Özmert


> Sağlıklı Çocuğu Nasıl İzleyelim ?
        Sevtap Velipaşaoğlu

> Anne-Babaların Sık Sorduğu Sorular
        Perran Boran

26 NİSAN 2019, CUMA

08.30 – 10.00 Oturum - II
Başkanlar:
Koray Boduroğlu, Ayşegül Zenciroğlu

> Temel Yenidoğan Sağlığı
                    Ayşegül Zenciroğlu

> Yenidoğan ve Süt Çocukluğunda Sık Karşılaşılan Sorunlar
                    Saadet Arsan
10.00 – 10.15 Kahve Arası
10.15 – 11.30 Oturum - III
Başkanlar:
Enver Hasanoğlu, Orhan Derman

> Aşı Takvimi
                    Osman Tolga İnce

> Rutin Dışı Aşılama
                    Mehmet Ceyhan
11.30 - 12.15 Oturum - IV
Başkanlar:
Alev Hasanoğlu, Gülten Erçal

> Süt Çocuğu Beslenmesi
                     Ayşe Selimoğlu
12.15 - 13.30 Poster Tartışmaları ve Öğle Yemeği
Osman Tolga İnce, Ayşegül Zenciroğlu, Deniz Aslan, İlyas Okur
13.30 - 15.00 Oturum - V
Başkanlar:
Ayşe Selimoğlu, Bülent Şekerel

> Hışıltılı Çocuk
                    Bülent Şekerel

> Olgularla Besin Alerjileri
                     Metin Aydoğan
15.00 - 15.15 Kahve Arası
15.15 - 16.30 Oturum - VI
Başkanlar:
Rüveyda Bundak, Aysun Bideci

> Malnutrisyonu Olan Çocuk; Tanı, Tedavi, İzlem, Beslenme Önerileri
                    İlyas Okur

> Obez Çocuk; Nasıl Değerlendirelim, Ne Yapalım?
                     Şükran Darcan
16.30 - 17.45 Oturum - VII
Başkanlar:
Koray Boduroğlu, Deniz Aslan

> Anemili Çocuğa Yaklaşım
                    Deniz Aslan

> Lenfadenopatisi Olan Çocuğa Yaklaşım
                     Suna Emir

27 NİSAN 2019, CUMARTESİ

08.30 - 09.30 Oturum - VIII
Başkanlar:
Mehmet Ceyhan, Hasan Tezer

> Ateşli Çocuğa Yaklaşım
                    Mustafa Hacımustafaoğlu

> Döküntülü Hastalıklar
                    Mustafa Hacımustafaoğlu
09.30 - 10.30 Oturum - IX
Başkanlar:
Mustafa Hacımustafaoğlu, Metin Aydoğan

> Solunum Yolu Enfeksiyonları; Tanıda Yapılması Gerekenler, Kime, Ne Zaman, Nasıl Tedavi?
                    Hasan Tezer
10.30 - 10.45 Kahve Arası
10.45 - 11.45 Oturum - X
Başkanlar:
Rüveyda Bundak, Şükran Darcan

> Büyümenin Değerlendirilmesi - Boy Kısalığı Olan Çocuk
                    Merih Berberoğlu

> Gelişimin Değerlendirilmesi - Gelişme Bozukluğu Olan Çocuk
                    Elif Özmert
11.45 - 12.30 Oturum - XI
Başkanlar:
Saadet Arsan, Perran Boran

> Erken Dönem Beslenmede Yeni Nesil Biyotikler
                    Merih Çetinkaya
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 Oturum XII
Başkanlar:
Enver Hasanoğlu, Birgül Varan

> İdrar Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuk
                    Sevcan Bakkaloğlu Ezgü

> Eklem - Bacak Ağrısı Olan Çocuk
                    Sevcan Bakkaloğlu Ezgü
14.30 – 14.45 Kahve Arası
14.45 – 15.15 Oturum XIII
Başkanlar:
Aysun Bideci, Emine Güllüelli

> Tiroid Fonksiyon Testleri Bozuk; Ne Zaman, Ne Yapalım?
                    Şükran Darcan
15.15 - 16.45 Oturum - XIV
Başkanlar:
Hasan Bozer, Ayşegül Zenciroğlu

> Nöbeti Olan Çocuğa Yaklaşım
                    Dilek Yalnızoğlu

> Göğüs Ağrısı Olan Çocuğa Yaklaşım
                    Birgül Varan

28 NİSAN 2019, PAZAR

09.00 - 10.00 Oturum - XV
Başkanlar:
Aysun Bideci, Orhan Derman

> Çocuklarda Akılcı Vitamin - Mineral Kullanımı (D Vitamini, Çinko, Omega 3)
                    İlyas Okur
10.00 - 10.15 Kahve Arası
10.15 - 11.15 Sözlü Bildiri Oturumu
Başkanlar:
Deniz Aslan, İlyas Okur

11.15 - 11.45 Kapanış

BİLDİRİ ÖZETLERİBildirilerin Gönderilmesi
Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 29 Mart 2019

Kongrede sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.


Yazım Kuralları
 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Bildiri özetleri sözel ve poster olarak kabul edilecektir.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelime geçmemelidir.
 • Bildiri özetlerine 5 adet resim/ 5 adet tablo eklenebilir.
 • Yazılabilecek maksimum yazar sayısı 12'dir.
 • Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
 • Online Abstract Module'ü ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı " linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 29 Mart 2019

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi'nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.


GENEL BİLGİLER


TOPLANTI YERİ VE TARİHİ
“Çocuk Hekiminin Bir Günü” Eğitim Toplantısı 25 - 28 Nisan 2019 tarihleri arasında Merit Crystal Cove Hotel, Girne – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecektir.

KAYIT DESKİ
Kayıt deski 25 - 28 Nisan 2019 tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında açık olacaktır.

YAKA KARTI
Tüm katılımcı ve refakatçilerin toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında, sergi alanlarında, poster alanlarında ve sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları toplantının sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenligi açısından gereklidir.

DAVET MEKTUBU
Kaydını tamamlamış olan katılımcılara, toplantılara katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla, talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumdan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı ile hazırlanmakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamamaktadır.

KREDİLENDİRME
Eğitim Toplantısı Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından kredilendirilecektir.

KATILIM BELGESİ
Eğitim toplantısına kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası toplantının son gününde kayıt deskinden verilecektir.

SERGİ ALANI
Eğitim toplantısı boyunca katılımcı firmalar ürünlerini toplantı merkezinde kendilerine ayrılacak olan alanda sergileyebilecektir. Sergi alanı toplantı boyunca katılımcıların ziyaretine açık olacaktır.

TRANSFER
Transfer talepleriniz için NETKON firması ile irtibata geçmenizi rica ederiz.

KKTC’YE GİRMEK İÇİN KİMLİK BELGESİ
TC uyruklular nüfus cüzdanları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyaret amacı ile giriş yapabilirler. Uçak seyahati dış hatlar terminalinden pasaport veya nüfus kağıdı ile gerçekleştirilmektedir. Pasaport ile çıkış yapan ziyaretçilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girerken pasaportlarına damga vurulduğundan; daha sonraki tarihleride yapılacak olan Yunanistan girişlerinde vize problemi yaşanmaktadır. Kimlik ile girişte gümrük polisinin vermiş olduğu belge; giriş ve çıkışta gösterilmek zorunluluğu olduğu için belgenin mutlaka saklanması gerekmektedir.

İLETİŞİM
Türkiye’deki tüm GSM operatörlerinin hatları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kullanılabilecektir. Ancak görüşme yapılabilmesi için telefon hatlarının yurtdışı görüşmelere açık olması gerekmektedir. Bu sebeple yola çıkmadan önce operatörünüz ile görüşüp hattınızla ilgili teyit almanız tavsiye edilir.

REFAKAT
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 18 yaşından küçük çocukların ebeveynlerinden biri ile gelmesi durumunda diğer ebeveynin ikamet ettikleri ildeki emniyet müdürlüğünden muvafakat alma zorunluluğu bulunmaktadır.

HAVAALANI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dış hatlar terminalinden giriş-çıkış yapılacaktır.

TEKNİK
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde elektrik voltajı 240 olup, BS standardı kullanılmaktadır. 3’lü adaptörle 220/240 Volt A/C kullanılmaktadır. Basit bir dönüştürücü adaptör yardımıyla ülkemize kullanılan fşlerin kullanılması mümkündür.

İKLİM
Kıbrıs'ın iklimi tipik bir Akdeniz iklimidir. Nisan ayında Kıbrıs'ta ortalama hava sıcaklığı gündüz 21 oC, gece 14 oC civarındadır.

GİRNE HAKKINDA


GİRNE’NİN TARİHİ
Girne kasabasının tarihi M.Ö. 10. yüzyıla dayanır. Ege bölgesinden gelen küçük toplulukların ilk yerleşim merkezi olan Girne, Kıbrıs’ın eski çağlardaki 10 krallığından birinin merkezi olarak Kıbrıs’a hakim olan çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi bir kenttir. Bizanslılar tarafından savunmaya müsait bir şekile getirilen Girne’nin eski liman bölgesi , kale ve çevresini yeniden inşa eden Lüzinyanlar ve Venedikliler tarafından geliştirilmiştir. Osmanlılar döneminde önemsiz bir liman olarak kalan Girne, İngilizler tarafından bir liman ve sayfye kasabası olarak yeniden düzenlenmiştir. Tarihi Liman, Girne Kalesi, Batık Gemi Müzesi, St. Hilarion Kalesi, Balabayıs Manastırı ve Folklör Müzesi görülmeğe değer tarihi yerlerden bazılarıdır.

GİRNE’NİN ADI (KYRENIA)
Girne, bir söylentiye göre M.Ö. 10. yüzyıda Peloponez’den gelen Aka’lar tarafından kurulmuştur. Kurucuları kente anavatanlarındaki bir dağın adı olan Kyrenia demişlerdir. Diğer bir söylentiye göre ise M.Ö. 9. yüzyıl ortalarında kıyı boyu ticaret kolonileri kuran Fenikeliler ilk yerleşen topumdur. Roma kaynaklarında kentin adı Corineum olarak geçmektedir. Seyyah Oldenburg 1211’de Kıbrıs’ı ziyaret ettiğinde Kral I. Hugh zamanında Schernae (Kyrenia) için, “içerisinde sur duvarları ve burçları olan küçük yalı kasabası” demiştir. Bu alıntılarda şirin anlamındaki ismin bugüne kadar uğradığı değişimler sonucu Girne olduğu varsayılabilir.

BELLAPAİS MANASTIRI
Girne’de bulunan Bellapais Manastırı 1158 ve 1205 yılları arasında inşa edilmiştir. Beşparmak dağlarının eteğinde bir kayalık üzerinde kurulmuş olan manastırın bugünkü adı Franızca “Abbaye de la Paix” den (Barış Manastırı) türemiştir. Manastır, Gotik sanatın bir şaheseri ve Yakın Doğu’daki en güzel örneği olarak bilinmektedir. Bellapais’in ilk sakinlerinin Selahaddin Eyyubi 1187 yılında Kudus’ü ele geçirdiği zaman Kıbıs’a göç eden Augustinian mezhebi rahipleri olduğu bilinmektedir. İlk manastır binanın yapımı (1198 - 1205) yılları arasında olmuştur. Günümüzde ayakta kalan yapının büyük bir kısmını Fransa Kralı III. Hugh (1267 -1284) inşa ettirmiştir. Manastırın ortasındaki avlunun dört yanını çeviren revakalar ve yemekhane Kral IV. Hugh döneminde (1324 - 1359) yapılmıştır. Ada Osmanlıların eline geçtikten sonra bina Yunan Ortodoks Kilisesi’ne verilmiştir.

GİRNE KALESİ
Günümüzde Girne’nin sembolü olan Girne Kalesi Kıbrıs’taki en görkemli yapılardan birisidir. Kale bugünkü biçimine ulaşıncaya kadar pekçok değişiklik geçirmiştir. Söz konusu değişiklikler temelde üç evreye ayrılır. Girne Limanı’nın doğusunda yer alan bu kalenin tespit edilebilen ilk evresi 7. yüzyıla aittir. Söz konusu dönemde ortaya çıkan Arap akınlarına karşı kenti savunmak amacı ile adayı yönetmekte olan Bizanslılar tarafından inşa edilen ilk kaleye ait çok az kalıntı mevcuttur. Kale bugünkü formuna büyük ölçüde ikinci evrede, ada Lüzinyanların hakimiyetinde iken 1208 - 1211 yılları arasında ulaşmıştır. 14. yüzyılda Venedik saldırıları ile hasar gören kale, 1491’de adanın Venediklilerin eline geçmesinin ardından yapılan son eklemelerle de bugünkü biçimine kavuşmuştur. Kuzeybatı ve güneydoğuda yer alan kuleler Venediklilerin Osmanlılara karşı kaleyi sağlamlaştırmak üzere bu evrede yaptığı eklemelerdendir. Bu önlemlere karşın kale, 1570 yılında, Lefkoşa'daki Osmanlı zaferinden sonra direniş gösterilmeden Osmanlılara teslim edilmiş, bu sayede olması muhtemel bir muharebe nedeni ile zarar görmemiştir.KAYIT ÜCRETLERİ

KAYIT TİPİ GEÇ DÖNEM
(02 Şubat 2019 tarihinden sonra)
Uzman 600 ₺
Dernek Üyesi 500 ₺
Asistan 400 ₺
Refakatçi 250 ₺
Firma Yetkilisi 600 ₺

KAYIT ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Toplantı çantası
 • Konuşma Özetleri, Poster Bildirilerin de yer aldığı toplantı CD’si (izin alınmış olanlar)
 • Cep program kitapçığı
 • Firmaların düzenlediği sergi ve stand alanlarını izleme ve firmaların aktivitelerine katılım
 • Uydu sempozyumlarına katılım
 • Bilimsel program aralarındaki çay-kahve ikramlarına katılım

REFAKATÇİ KAYIT ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Firmaların düzenlediği sergi ve stand alanlarını izleme ve firma aktivitelerine katılım
 • Bilimsel program aralarındaki çay-kahve ikramlarına katılım

Önemli Not;

 • Dernek üyesi kayıt ücreti yıl içinde aidat yenilemesi yapan üye hekimler için geçerlidir.
 • Bilimsel toplantılara firma yetkilisi olarak katılmak isteyen herkesin kayıt yaptırması gerekmektedir
 • Refakatçi kayıt ücreti hekim olmayan refakatçiler için geçerlidir.
Kayıt Fiyatlarına KDV ilave edilecektir.


KONAKLAMA ÜCRETLERİ

OTEL GEÇ DÖNEM
(02 Şubat 2019 tarihinden sonra)
Tek Kişilik Oda İki Kişilik Odada
İkinci Kişi Farkı
MERIT CRYSTAL COVE Tükenmiştir Tükenmiştir
MERIT ROYAL HOTEL 4.500 TL 1.200 TL
 • Otele giriş 25 Nisan 2019 saat 14:00 olup, ayrılış 28 Nisan 2019 saat 12:00'dır. Otel ayrılış saatini uzatmak isteyen misafirlerimiz, kayıt deskine ek ücret ödeyerek odalarını uzatabilirler. Otelin müsaitliği doğrultusunda yardımcı olunacaktır.
 • Toplantı oteli olan Merit Crystal Cove Hotel’de konaklama 3 gece ve Ultra Her şey Dahil konseptindedir.
 • Otelde konaklama 3 gece olup, daha az süreli gecelemelerde paket fiyat aynen uygulanacaktır.DIŞ KATILIM ÜCRETİ

DIŞ KATILIM ÜCRETİ (Günlük) 245 ₺ + KDV (18:00’e kadar geçerlidir.)

Toplantı bilimsel aktiviteleri süresince toplantı otellerinde konaklamayan katılımcıların, refakatçilerin ve Firma temsilcilerinin, toplantı oteli olan Merit Crystal Cove Hotel’de “Ultra Her şey Dahil” konseptinde çalısması sebebiyle, kayıt ücretine ilave olarak otel tarafından talep edilen dış katılımcı farkı ücreti alınması gerekmektedir. Toplantı merkezinde alınacak akşam yemekleri dahil değildir.

Dış katılımcı farkı;

 • Merit Crystal Cove Otel’de verilecek olan öğle yemeği (25 - 26 - 27 Nisan 2019 tarihlerinde geçerlidir).
 • Otelin Ultra Her şey Dahil konseptindeki imkanlarını kapsar.

TRANSFER

25 - 28 Nisan 2019 tarihleri arasında, transferlerini NETKON firmasına bildirmiş tüm katılımcıların transferleri gidiş - dönüş (havaalanı - otel - havaalanı) olarak yapılacaktır. Tek yön toplu transfer (En az 10 kişi olması durumunda toplu transfer ücreti geçerli olacaktır) ücreti 125 ₺’dir. Bu transfer fiyatı 25 Nisan 2019 geliş, 28 Nisan 2019 dönüş şeklindeki toplu transferler için geçerlidir. Bu tarihler dışında transfer talebiniz olması halinde tek yön transfer ücreti 325 ₺ olarak ücretlendirilecektir. Özel transferler için lütfen NETKON firması ile irtibata geçiniz.HESAP NUMARALARI

Hesap Adı DMC IPEK YOLU TURIZM HIZMETLERI VE YATIRIMLARI LTD ŞTI.
Hesap 1275 - 6296046
IBAN TR54 0006 2001 2750 0006 2960 46
ŞUBE MANAVKUYU

Firma Önemli Not:

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına toplantı kodu olan İŞ KOD: 1901 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile firma fatura bilgilerinin (Toplantı bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) faks veya e-mail yolu ile gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.

Katılımcılara Önemli Not:

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına toplantı kodu olan İŞ KOD: 1901 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile mutlaka Ad-Soyad, TC kimlik numarası ve iletişim bilgilerinin (Toplantı bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) faks veya e-mail yolu ile gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.

İPTAL KOŞULLARI:

 • 22 Mart 2019 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin %50’si iade edilecektir.
 • 23 Mart 2019 ve sonrası yapılan iptallerde iade yapılmayacaktır.
 • İptal talepleri yazılı olarak bildirilmelidir.
 • Tüm iade işlemleri toplantı bitiminde yapılacaktır.TOPLANTI DÜZENLEME KURULU

   TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ
   Tel : 0312 438 19 34 (pbx)
   Faks: 0312 438 19 35
   Web: www.millipediatri.org.tr

TOPLANTI ORGANİZATÖRÜ

    Tel : 0 216 250 66 09 (pbx)
   e-Mail: cocukhekimininbirgunu@netkongre.com